Erilaiset vanerit ovat yleisin muottimateriaali sekä paikalla rakennettavissa että järjestelmämuoteissa. Betonipinnan sileyden ja käyttökertojen lisäämiseksi muottilevyt yleensä pinnoitetaan. Filmivaneri tai muottivaneri on eräs tunnetuimpia ja käytetyimpiä pinnoitettuja vanereita. Peruslevynä käytetään koivu ja seka vanereita, jotka pinnoitetaan tavallisesti molemmin puolin sileällä ja kestä-vällä fenolifilmillä. Kertavalussa käytetään usein II-laadun vaneria.
Muottivaneri